Mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự giữa chính quyền địa phương và Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp” được triển khai nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các ngành, các đơn vị, UBND phường Cát Dài và Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, xử lý giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT, ATGT, TTVSĐT, môi trường tại bệnh viện.


Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã thông qua và ký kết Quy chế phối hợp Mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự giữa chính quyền địa phương và Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp”.Bảo vệ tuyệt đối an toàn trong và ngoài khu vực bệnh viện, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân và ANTT tại địa phương...

Theo đó, các nội dung, biện pháp, nhiệm vụ cụ thể được đề ra nhằm giúp các cơ quan liên kết thực hiện tốt công tác phối hợp đảm bảo ANTT khu vực, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan.