Tin nổi bậtTin tức

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp lần thứ XXXIV

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến được tổ chức trong 02 ngày (từ ngày 21 đến 22/06/2020). Để Đại hội diễn ra thành công, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đã diễn ra khẩn trương, chu đáo.

(Phòng Quản Trị đã tiến hành treo cờ, khung bạt nhằm chuẩn bị cho Đại hội diễn ra thành công)
(Các cổng và các khu vực trong bệnh viện được bố trí băng rôn, khẩu hiệu, cờ nheo….chào mừng Đại hội)

Trong thời gian qua, Đảng bộ Bệnh viện đã nghiêm túc thực hiện đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ đề ra. Đảng ủy chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện đồng thời chủ động, khẩn trương trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ Bệnh viện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết trong toàn Bệnh viện và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close