Tuyển dụng

Giấy mời thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức Bệnh viện

GIẤY MỜI

CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close