Tuyển dụng

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2016

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2016

{aridoc engine=”google” width=”960″ height=”640″}http://viettiephospital.vn/tailieu/qd_congnhankq_vc_2016.pdf{/aridoc}

Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2016

{aridoc engine=”google” width=”960″ height=”640″}http://viettiephospital.vn/tailieu/ds_trung_tuyen_vc_2016.pdf{/aridoc}

Danh sách không trúng tuyển viên chức năm 2016

{aridoc engine=”google” width=”960″ height=”640″}http://viettiephospital.vn/tailieu/ds_khong_trung_tuyen_vc_2016.pdf{/aridoc}

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close