Kết quả kiểm tra

Báo cáo tự kiểm tra CLBV năm 2018

Tổng số tiêu chí được áp dụng đánh giá: 79/83
Tỷ lệ tiêu chí áp dụng: 95%
Tổng điểm của các tiêu chí áp dụng: 331 (có hệ số 356)
Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4.14

Xem chi tiết toàn bộ văn bản tại đường dẫn.

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close