Tuyển dụng

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức năm 2018

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

{aridoc engine=”google” width=”960″ height=”640″}http://viettiephospital.vn/tailieu/dudieukien-vc-2018.pdf{/aridoc}

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

{aridoc engine=”google” width=”960″ height=”640″}http://viettiephospital.vn/tailieu/khongdudk-vc-2018.pdf{/aridoc}

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close