Tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

{aridoc engine=”google” width=”960″ height=”640″}http://viettiephospital.vn/tailieu/kehoach-tuyendung-vienchuc.pdf{/aridoc}

{aridoc engine=”google” width=”960″ height=”640″}http://viettiephospital.vn/tailieu/nhucau-tuyendung-vienchuc.pdf{/aridoc}

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close