Khám chữa bệnh

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH THEO BHXH

Bước 1:  Lấy số đăng ký khám tại bàn hướng dẫn của CTXH
Bước 2: Sau đó đăng ký tại quầy đăng ký
Bước 3: Sau đó khám tại các phòng khám theo từng mặt bệnh -> Bác sĩ cho chỉ định
Bước 4: Đóng phí dịch vụ tại quầy thu ngân
Bước 5: Sau đó đến bàn hướng dẫn của CTXH
Bước 6: Đi làm xét nghiệm
Bước 7: Quay lại phòng khám sau khi làm hết các xét nghiệm trên chỉ định -> Bác sĩ kết luận
Bước 8: Xuống quầy đăng ký thanh toán lấy thẻ bảo hiểm hoặc vào viện điều trị theo chỉ định của bác sĩ
Bước 9: Sau đó ra nhà thuốc lấy thuốc ra về
Quy trình khám bằng hình ảnh