Khám chữa bệnh

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU

Bước 1:  Lấy số đăng ký khám tại bàn đăng ký
Bước 2: Sau đó khám tại các phòng khám theo từng mặt bệnh -> Bác sĩ cho chỉ định
Bước 3: Đóng phí dịch vụ tại quầy thu ngân
Bước 4: Sau đó đến bàn hướng dẫn của CTXH
Bước 5: Đi làm xét nghiệm
Bước 6: Quay lại phòng khám sau khi làm hết các xét nghiệm trên chỉ định -> Bác sĩ kết luận
Bước 7:  Ra nhà thuốc số 1 lấy thuốc ra về hoặc vào viện điều trị theo chỉ định của bác sĩ
Quy trình khám bằng hình ảnh